Il-wiċċ il-ġdid tal-kummerċ elettroniku: l-impatt tat-tagħlim tal-magni fl-industrija

Qatt antiċipajt li l-kompjuters jistgħu jkunu kapaċi jagħrfu u jitgħallmu mudelli sabiex jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom stess? Jekk it-tweġiba tiegħek kienet le, inti qiegħed fl-istess dgħajsa bħal ħafna esperti fl-industrija tal-kummerċ elettroniku; ħadd ma seta’ jbassar l-istat attwali tiegħu. Madankollu, it-tagħlim tal-magni kellu rwol sinifikanti fl-evoluzzjoni tal-kummerċ elettroniku matul l-aħħar deċennji. Ejja nagħtu ħarsa lejn fejn il-kummerċ elettroniku huwa tajjeb