Attivazzjoni tal-Bejgħ

signNow: Iffirma Dokumenti Online B'Firem Elettroniċi Legalment Vinkolanti

Dan l-aħħar qsamna artiklu fuq teknoloġija tal-bejgħ u pjattaforma ewlenija li għandha tkun inkluża fil-munzell tal-bejgħ tiegħek hija an Firma elettronika soluzzjoni. Fl-Istati Uniti, il- esign Att ġie mgħoddi fil-liġi fl-2000 u sakemm il-firem elettroniċi huma legalment vinkolanti sakemm inti tista 'tiżgura li l-identità tal-firmatarju hija vverifikata u li jkun hemm rekord tat-tranżazzjoni.

Ladarba dan l-att għadda, il-pjattaformi tal-firma elettronika laqtu s-suq u ġew adottati malajr mill-kumpaniji.

Appoġġ Globali għall-Firem Elettroniċi

Hawn huma pajjiżi oħra ta' daqs sinifikanti u l-leġiżlazzjoni li ppromulgaw biex tappoġġja l-firem elettroniċi.

 1. Fl-Unjoni Ewropea, il- eIDAS Ir-Regolament ġie adottat fl-2014 u sar effettiv fl-2016. Ir-regolament jipprovdi qafas legali għall-firem elettroniċi u servizzi fiduċjarji elettroniċi oħra, inklużi s-siġilli elettroniċi u t-timbrar taż-żmien, u jistabbilixxi bażi għar-rikonoxximent transfruntier tal-firem elettroniċi fl-UE kollha.
 2. Fil-Kanada, l-Att dwar il-Protezzjoni ta' Informazzjoni Personali u Dokumenti Elettroniċi (PIPEDA) ġie emendat fl-2015 biex jiċċara l-istatus legali tal-firem elettroniċi u jipprovdi qafas għall-użu tagħhom fi tranżazzjonijiet kummerċjali.
 3. Fl-Awstralja, l-Att dwar it-Transazzjonijiet Elettroniċi ġie mgħoddi fl-1999, li jipprovdi r-rikonoxximent legali tal-firem elettroniċi u jistabbilixxi qafas għall-użu tagħhom fil-kummerċ u fit-tranżazzjonijiet tal-gvern.
 4. F'Singapor, l-Att dwar it-Transazzjonijiet Elettroniċi ġie mgħoddi fl-1998, li jipprovdi rikonoxximent legali tal-firem elettroniċi u jistabbilixxi qafas għall-użu tagħhom fi tranżazzjonijiet kummerċjali.
 5. Fiċ-Ċina, il-Liġi dwar il-Firem Elettroniċi ġiet promulgata fl-2005, li tipprovdi rikonoxximent legali tal-firem elettroniċi u tistabbilixxi qafas għall-użu tagħhom fil-kummerċ u t-tranżazzjonijiet tal-gvern.
 6. Fl-Indja, l-Att dwar it-Teknoloġija tal-Informazzjoni ġie promulgat fl-2000, li jipprovdi rikonoxximent legali tal-firem elettroniċi u jistabbilixxi qafas għall-użu tagħhom fi tranżazzjonijiet elettroniċi.
 7. Fil-Brażil, il-Kodiċi Ċivili Brażiljan ġie emendat fl-2001 biex jipprovdi rikonoxximent legali tal-firem elettroniċi u jistabbilixxi qafas għall-użu tagħhom fi tranżazzjonijiet kummerċjali.

X'Inhi Pjattaforma ta' Firma Elettronika?

Pjattaforma ta’ firma elettronika (firma elettronika) tipikament tinkludi firxa ta’ karatteristiċi u funzjonalitajiet li jippermettu lill-utenti jiffirmaw, jibagħtu u jimmaniġġjaw id-dokumenti b’mod diġitali. Uħud mill-karatteristiċi tipiċi ta' pjattaforma tal-firma elettronika jinkludu:

 1. Qbid tal-firma: Il-pjattaforma tippermetti lill-utenti biex jaqbdu firem elettroniċi permezz ta 'varjetà ta' metodi, inkluż maws, saba jew istilus fuq apparat touchscreen, jew kuxxinett tal-firma diġitali.
 2. Tħejjija u ġestjoni tad-dokumenti: Il-pjattaforma tippermetti lill-utenti jtellgħu, joħolqu u jimmaniġġjaw dokumenti f'format diġitali, bħal fajls PDF jew Word, u jippreparawhom għall-firma.
 3. Awtentikazzjoni u verifika: Il-pjattaforma tipprovdi mekkaniżmi biex tivverifika u tivverifika l-identità tal-firmatarji, bħal permezz tal-verifika tal-email, SMS awtentikazzjoni, jew mistoqsijiet ta' awtentikazzjoni bbażati fuq l-għarfien.
 4. Tipi ta' firem u għażliet: Il-pjattaforma toffri diversi tipi ta’ firem elettroniċi, inklużi firem ittajpjati jew miġbuda, firem bijometriċi, jew firem diġitali li jużaw it-teknoloġija tal-kriptaġġ.
 5. Fluss tax-xogħol u awtomazzjoni: Il-pjattaforma tipprovdi flussi tax-xogħol u kapaċitajiet ta 'awtomazzjoni li jippermettu lill-utenti joħolqu mudelli, awtomatizzati r-rotot u l-approvazzjonijiet tad-dokumenti, u jsegwu l-progress u l-istatus tal-firma.
 6. Integrazzjoni u APIs: Il-pjattaforma tintegra ma 'sistemi u applikazzjonijiet oħra permezz APIs, li tippermetti lill-utenti jintegraw kapaċitajiet ta' firma f'applikazzjonijiet oħra ta' softwer, bħal CRM or ERP sistemi.
 7. Sigurtà u konformità: Il-pjattaforma tinkludi karatteristiċi robusti ta’ sigurtà u konformità, bħall-kriptaġġ tad-dejta, ħażna sigura, traċċi tal-awditjar, u konformità mal-liġijiet tal-protezzjoni tad-dejta, bħal GDPR jew HIPAA.
 8. Esperjenza tal-utent (UX): Il-pjattaforma tipprovdi interface u għodod faċli għall-utent li jippermettu lill-utenti jiffirmaw u jimmaniġġjaw dokumenti faċilment u malajr bil-kapaċità li jaċċessaw dokumenti minn kwalunkwe apparat jew post.

Dawn il-karatteristiċi jippermettu lill-individwi u lill-organizzazzjonijiet biex jissimplifikaw il-flussi tax-xogħol tad-dokumenti, inaqqsu l-użu tal-karta, iżidu l-effiċjenza u l-produttività, u jtejbu l-esperjenza tal-klijent (CX). Fl-aħħar mill-aħħar, dan ifisser li t-timijiet tal-bejgħ tiegħek jistgħu jiffokaw fuq l-għeluq minflok ma jimbuttaw l-annessi 'l quddiem u lura.

X'inhuma l-Benefiċċji ta' Pjattaforma ta' Firma Elettronika?

Hemm diversi vantaġġi għall-użu ta' pjattaforma ta' firma elettronika (firma elettronika) fuq firem tradizzjonali bil-pinna u l-karta. Uħud mill-vantaġġi ewlenin jinkludu:

 1. Konvenjenza u veloċità: Il-pjattaformi tal-firma elettronika jippermettu li dokumenti jiġu ffirmati b'mod diġitali minn kullimkien, fi kwalunkwe ħin, fuq kwalunkwe apparat b'konnessjoni tal-internet. Dan jelimina l-ħtieġa għal laqgħat fiżiċi, posta postali, jew servizzi ta 'kurrier, u jnaqqas il-ħin u l-ispiża meħtieġa għall-iffirmar tad-dokumenti.
 2. Iffrankar fl-infieq: Il-pjattaformi tal-firma elettronika jistgħu jiffrankaw spejjeż sinifikanti relatati mal-karta, l-istampar u s-servizzi tal-kurrier, kif ukoll inaqqsu l-ħin u l-ispejjeż assoċjati mal-ġestjoni, l-ipproċessar u l-ħażna manwali tad-dokumenti.
 3. Sigurtà u awtentikazzjoni: Il-pjattaformi tal-firma elettronika joffru livelli multipli ta’ awtentikazzjoni u miżuri ta’ sigurtà biex jiżguraw l-identità tal-firmatarju, bħal awtentikazzjoni b’żewġ fatturi, verifika tal-email jew SMS, u awtentikazzjoni bbażata fuq l-għarfien. Dan inaqqas ir-riskju ta' attivitajiet frawdolenti u aċċess mhux awtorizzat.
 4. Effiċjenza u produttività: Il-pjattaformi tal-firma elettronika jippermettu li d-dokumenti jiġu ffirmati, mgħoddija, u pproċessati malajr u b'mod effiċjenti, u jnaqqsu l-ħin u r-riżorsi meħtieġa biex jiġu mmaniġġjati l-proċessi manwali. Dan iżid il-produttività tat-tim tal-bejgħ, jissimplifika l-flussi tax-xogħol, u jippermetti lill-impjegati jiffokaw fuq kompiti ta 'aktar valur miżjud.
 5. Konformità u validità legali: Il-pjattaformi tal-firma elettronika jipprovdu traċċa tal-awditjar u mekkaniżmu ta’ tbagħbis li jista’ jgħin biex jipprova l-validità u l-awtentiċità ta’ firma f’każ ta’ tilwim legali. Dan isaħħaħ il-konformità mar-regolamenti speċifiċi għall-industrija u r-rekwiżiti legali, bħal HIPAA, GDPR, jew Att dwar l-ESIGN.

B'mod ġenerali, il-pjattaformi tal-firem elettroniċi joffru alternattiva aktar konvenjenti, sigura, effiċjenti u kosteffettiva għall-firem tradizzjonali bil-pinna u l-karta, li jipprovdu lill-individwi u lill-organizzazzjonijiet b'firxa ta 'benefiċċji li jistgħu jgħinuhom jissimplifikaw il-flussi tax-xogħol tagħhom u jżidu l-produttività.

signNow: Firma Elettronika Li Tkisser Ostakoli. Mhux Budgets

iffirma Issa jippermetti lin-negozji u lill-klijenti tagħhom biex jiffirmaw dokumenti online, jiġġeneraw ftehimiet, jinnegozjaw kuntratti, u jaċċettaw pagamenti b'mod legalment vinkolanti Firem-e.

karatteristiċi ta ' iffirma Issa jinkludu:

 • Firma elettronika li torbot legalment – oħloq il-Firma elettronika tiegħek f'sekondi fuq kwalunkwe desktop, kompjuter jew apparat mobbli. Tista' ttajpja, tiġbed, jew ittella' immaġni tal-firma tiegħek.
 • API Qawwija – iwassal esperjenza ta’ eSignature bla xkiel minn kwalunkwe websajt, CRM, jew app apposta – kullimkien u f’kull ħin.
 • Flussi tax-xogħol kondizzjonali – torganizza dokumenti fi gruppi u tgħaddihom awtomatikament lir-riċevituri f'ordni bbażata fuq ir-rwoli.
 • Qsim veloċi tad-dokumenti – iġbor firem elettroniċi aktar malajr billi taqsam id-dokumenti tiegħek ma’ riċevituri multipli permezz ta’ link – m’hemmx bżonn li żżid l-indirizzi tal-email tar-riċevituri.
 • Mudelli li jistgħu jerġgħu jintużaw – oħloq mudelli illimitati tad-dokumenti l-aktar użati tiegħek. Agħmel il-mudelli tiegħek faċli biex timla billi żżid oqsma li jistgħu jimtlew apposta.
 • Kollaborazzjoni mtejba tat-tim – toħloq timijiet fi ħdan signNow biex tikkollabora b'mod sigur fuq dokumenti u mudelli.
 • Immarkar apposta – xerred il-kelma dwar il-kumpanija tiegħek. Żid il-logo tiegħek ma' kull stedina elettronika li tibgħat lill-klijenti u lill-impjegati.
 • Sigurtà avvanzata – tirrestrinġi l-aċċess għad-dokumenti tiegħek b’password jew awtentikazzjoni ta’ firmatur b’żewġ fatturi (2FA).

signNow jipprovdilna l-flessibilità meħtieġa biex tikseb il-firem it-tajba fuq id-dokumenti t-tajba, fil-formati t-tajba, ibbażati fuq l-integrazzjoni tagħna ma NetSuite.

Kodi-Marie Evans, Direttur tal-Operazzjonijiet NetSuite fi Xerox

Ibda l-Prova tas-sinjal b'xejn Tiegħek

Żvelar: Martech Zone huwa affiljat ta ' iffirma Issa u qed nużaw il-link affiljat tagħna f'dan l-artikolu.

Douglas Karr

Douglas Karr huwa l - fundatur tal - Martech Zone u espert rikonoxxut dwar it-trasformazzjoni diġitali. Douglas għen biex jibdew diversi startups ta’ MarTech ta’ suċċess, għen fid-diliġenza dovuta ta’ aktar minn $5 biljun f’akkwisti u investimenti ta’ MarTech, u jkompli jniedi l-pjattaformi u s-servizzi tiegħu stess. Huwa ko-fundatur ta Highbridge, ditta ta’ konsulenza dwar it-trasformazzjoni diġitali. Douglas huwa wkoll awtur ippubblikat ta 'gwida ta' Dummie u ktieb ta 'tmexxija tan-negozju.

Artikli relatati

2 Kummenti

What do you think?

Dan is-sit juża Akismet biex inaqqas l-ispam. Tgħallem kif il-kumment tiegħek huwa pproċessat.