Il-Marki Għandhom Jieħdu Pożizzjoni dwar Kwistjonijiet Soċjali?

Dalgħodu, jien ma segwejtx marka fuq Facebook. Matul is-sena li għaddiet, l-aġġornamenti tagħhom inbidlu f'attakki politiċi, u ma xtaqtx nara iktar dik in-negattività fl-għalf tiegħi. Għal bosta snin, kont naqsam il-fehmiet politiċi tiegħi b'mod miftuħ. ukoll. Jien rajt kif is-segwenti tiegħi ġie ttrasformat f'aktar nies li qablu miegħi filwaqt li oħrajn li ma qablux ma segwewx u tilfu l-kuntatt miegħi. Jien rajt kumpaniji li kont qed nagħmel qorti biex jitbiegħdu mix-xogħol