Il-Ħames Pożizzjonijiet Profittabbli fi kwalunkwe Suq

Fil-ħajja korporattiva preċedenti tiegħi, kont skantat b'mod konsistenti bid-distakk fil-komunikazzjoni bejn in-nies li għamlu l-prodotti, u n-nies li kkummerċjalizzawhom u biegħuhom. Peress li qed inħejji u nsolvi l-problemi soċjali, jien dejjem nipprova nsib mod kif innaqqas id-distakk bejn dawk li jfasslu u l-kummerċjanti. Kultant dawn l-isforzi rnexxew, kultant le. Iżda fil-kors li tipprova ssolvi l-ħidma interna ta '